موتورهای توبولار ( لوله ای)

کیفیت بالا ضامن ایمنی وآسایش شماست، جهتکرکره پنجره ها و سایبانهای برقی سعی شد از بهترین موتور ایتالیایی که توسط خود شرکت از ایتالیا وارد شده استفاده شود موتورهای توبولار (لوله ای) مصارف دیگریدر استندهای روا آپ، پرده های شید و کرکره های برقی پنجره های از 15 تا 90 کیلوگرم مورد استفاده بوده و یکسال گارانتی و خدمات سه ساله از مختصات محصولی با استانداردهای معتبر جهانی و بالاست، موتورهای توبولار چینی نمونه ایتالیایی با همان قدرت 80000 تومان ارزانتر

 

PDF DOWNLOAD